Dle nákresu od zákazníka jsme vyrobili a postaršili tuto skříň. Zadáním bylo, aby skříň doplňovala stařičký stolek, ke kterému má zákazník silný vztah. Práce se myslím, včetně postaršení, nadmíru povedla.